Main Content

Vaativien ICT-projektien konsultointi

Pandum Consulting Oy – ICT-ratkaisujen asiantuntija.
Ota yhteyttä

ICT-projektin tilaajalle tarjoamme:

 • asiakkaan edustajana varmistamme, että asiakas saa palveluntarjoajalta sitä mitä haluaa
 • hyväksymistestauksen suunnittelua
 • hyväksymisprosessin suunnittelua ja koordinointia alusta loppuun
 • toimitusprojektin edistymisen ja toteutuksen tarkistusta esim loppukäyttäjätestauksen avulla
 • asiakkaan omien prosessien liittämistä toimittajan prosesseihin
 • projektin todellisen edistymisen ja valmiusasteen arviointia asiakkaalle
 • asiakkaan tilaaman työn ja toteutumisen arviointia kehityksen alusta alkaen

ICT-palvelutoimittajalle tarjoamme:

 • testaussuunnittelua
 • testausprosessien ja -strategioiden suunnittelua ja jalkautusta
 • testauksen koordinointia ja johtamista
 • testitapausten suunnittelua
 • suorituskykytestien suunnittelua
 • testiautomaation arviointia ja sen sopivuutta
 • työmääräarviointia ja aikataulutusta
 • testaustyökalujen evaluointia
 • testausta
 • raportointia

Lisäksi tarjoamme ICT-projekteihin:

 • käyttötapausten suunnittelua
 • vaatimusmäärittelyä
 • työmääräarviointia
 • projektisuunnittelua
 • muita projektihallinnan tehtäviä

Pandum Consulting Oy

Vaativien ICT-projektien konsultointia.
 
Ota yhteyttä

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen

ICT-konsultointi suuriin projekteihin

Pitkien määrittelyjaksojenkaan jälkeen ei aina ole selvää mitä asiakas haluaa tai tarvitsee, ja miten asiat tulisi toteuttaa. Olemme toimineet asiakkaan ja toimittajan välisessä rajapinnassa välittäjän roolissa, jolloin toiveet ja toteutukset saadaan paremmin kohtaamaan ja ongelmakohdat havaitaan jo aikaisessa vaiheessa.

Toiveet ja tarpeet voivat myös muuttua projektin edetessä. Tällöin on tärkeä saada asiat sovittua siten että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ratkaisuun.

Aktiivinen kommunikointi tehostaa tekemistä

ICT-projektin hallinta

Kommunikointi eri toimijoiden välillä tuo tehoa tekemiseen ja vähentää turhan työn tekemistä. Ei riitä että yksittäinen vaatimus siirretään määrittelyn kautta kehittäjälle ja kehittäjä siirtää tuotoksensa testaukselle. Lopuksi asiakas saa ominaisuuden nähtäväkseen, pahimmillaan vasta tuotantokäytössä.

Tällainen kommunikoinnin putkimalli on tehotonta ja katkonaista ja voi tuottaa vääriä tuloksia. Osapuolten tulee ymmärtää kokonaisuus, asiakasnäkökulma, muutokset ja kaikki muuttuvat tekijät. Kommunikoinnissa voidaan hyödyntää ulkoista konsulttia, joka toimii linkkinä asiakkaan ja toimittajien välillä.

Yhteistyö on avain onnistumiselle

joustavaa ICT-projektin läpivientiä

Ilman tiivistä ja avointa yhteystyötä asiakkaan ja toimittajan välillä projektin onnistuminen on vaikeaa. Huonojen uutisten esiintuominen välittömästi niiden ilmestyttyä on tärkeää ja lisää toimijoiden välistä luottamusta. Ongelmien kertomattajättämisellä voidaan pelata lisäaikaa, mutta usein niiden vakavuusaste muuttuu kriittisemmäksi mitä myöhemmin asiaa ryhdytään käsittelemään. Toimimme omalta osaltamme avoimen ilmapiirin luomiseksi projektiin, jossa yhteiset ongelmakohdat tuodaan kaikkien osapuolten tietoon niiden ilmestyessä.